Hagförsord


    Ackoder =Samtala om

Aftan = Aftonen

Anlesser = Annorlunda
  Ap-rak = Kraftigt berusad
 
Appôläppôl = Äpple

Arddör = Al
 
Black = Pank

Blacka = Tidningen (Blaskan)
Blixter = Stenfull
 
Blog = Blod
 
Blä = Bläddra
 
Bockôl = Buckla

Boknödd = Butiksbiträde
 
Bolag = Systembolaget
 
Bommôl = Häva dryck

Bort i stöll = Heltokigt

Bratt = Brant

Brôt = Ravin, oländig dalgång
 
Bruun = Brunnen
 
Bult = Mäsk
 
Bultsugga = Fult fruntimmer
 
Byxsprôtta = Gylf
 
Böscht Tännra = Borsta Tänderna
 
Bôôgôn = Bron bågen
 
Bôôrn = Borren / burnout med fordon
 
Bôtt te = Putta till
 
Bôôs = Småskräp
 
Bôôsit = Skräpit
 
Darrap = Slipmaskin
 
Divider = Pratar
 
Dol teet = Ställa till det
 
Dotra = Dotter

Dra sä i = Ramla omkull
 
Dran ve ör = Örfil

Drecka = Läsk
 
Drethus = Toalett
 
Drit = Bajsa
 
Driting = Bajsa

Drog mä i = Jag ramlade

Drog/klepp ten = Slog till honom
  
Drungkten, Dräckt = Drunknat, Dränkt
 
Dryckt = Drygt

Drämm = Slå

Dyngi = Smutsig

Dä ornôr sä = Det ordnar sig
Dängôr = Ge någon stryk

= Du
 
Dôger = Duger

Dôven = Spak/klen, på väg att bli sjuk
 
Dôôn = Döden
 
E = En tjej (vad ä dä för e)
 
E tocka e = Ett sådant fruntimmer

Ekôrr = Ekorre
 
En te = En till
 
En utå re varrôr = En av de bästa

Exmer = Uppskatta/tycka om
 
Feffôl = Fiffla
 
Feschli = Finkänslig
 
Feskefetta = Personen som inte får fisk vid en fisketur

Fintaling = Icke-hagforsmålstalande
 
Fissi = Okamratlig
 
Fladderdreeta = Diare

Flôtpôs = Överviktig / Dryg person
 
Flôtt = Flyttat
 
Frösa = Frusen
 
Funk = Fungerade

Fålurä = Får du det?

Fäktigt = Stressigt
 
Föll = Väl
 
Fôggel = Fågel

Gammert ansekt = Gammalt ansikte

Gjortutå = Gjort av
 
Glingt = Halkigt
 
Glingdritôr = Person som har det lätt
 
Glôpen = Glupsk
 
Glyys = Stirra, titta
 
Go Råa = Förmögen så man kan spendera

Greif = Tuff, hård, bra

Gris = Full och odräglig
 
Groppit = gropigt

Grunnôr = Funderar
 
Gröschôl = Småpengar/mynt

Gushe lôv = Gud ske lov

Gustava-baileys = Mjölk + oboypulver + hembränt
 
Gôpa = Lodjur
Gôr = Lera

Gôrgôtt = Mycket gott
 
Gôrit = Lerigt
 
Ha nô stånas = Ha sprit hemma
 
Haasärämärä = Hur är det med dig?
 
Hachatt = Idiot
 
Halvôns = Sisådär
 
Hankitt = Fullt upp/stressigt
 
Hannöl = Handla

Harchkap = Herrskap
 
Haschk = Harkla upp

Haschk ôpp dä = Ryck upp dig

Häjja = Hälsningsfras (måste höras)
 
Hora = Hon då
 
Hänna = Bort
  
Huun = Hunden

Huvv = Huvud
  
Händi = Händig

Hännaätter = Från och med nu
 
Hännses = Hennes
 
Härta härta = Hälften hälften (talesätt vid groggblandning)

Höfs = Borsta, skyffla, skarapa
 
Högfaali / Höckfaali = högfärdig, förnäm
 
Hökkenärrä = Vem är det?

Höppate = Positiv till, angelägen
 
Hôjt = Ropa
 
Hômmen = Honom
 
Hônt / Hant = Vad?
 
Hôôg = Komma ihåg

Hôr = Vart

Hôspôn = Den som bestämmer, oftast ä kâringa hôspôn
 
Iggli = Gniden/Snål
 
Illsviin = Ängslig
 
Innaful = Elak , falsk, uträknande
  
Ittna = Inget
 
Ittna tess = Inget att ha

Jaal = Gärde, Fält
 
Joläppôl = Potatis

Joläppôlstamp = Potatismos
 
Jämt = Bara

Jäxôl = Kindtand
  
Kaar te = Typiskt
 
Kass = Kasse/påse
 
Klaaken = Frusen
 
Klapp sä i = Ramla

Klapphingst = Inställsam person
 
Kleppteen = Slå till

Klônnôr = Klättra

Klôpp = Klippa (ej stenen)

Klospett = Kofot

Kloss = Groda (eks)
 
Klot hôvv = Idiot

Klôvi = Klantig

Kläklyp = Klädnypa

Knô = Knuffas/Trängas
 
Knôckôl = Knyckla

Knossôr = Hårda broskbitar i kött

Knôvveldôtt = Person som har tummen mitt i handen

Knôvvlit = Krångligt

Kokkôl = Höna
 
Kokkôl (snö-, is-, jord-, dyng-) = Klump

Kokkôlihop = Planera något

Kokkôlong = Kyckling
   
Kom sta = Komma igång
 
Kop = Stolle, galning, dumskalle
 
Krösôr = Lingon
 
Kutt = Springa
 
Kuttuttå = Gå av
 
Kuun = Kulle
 
Kvennfölk = Person av kvinnligt kön

Kvään = Kvällen

Kåst = Sopkvast

Käjja = Kedja
 
Källôrkuul = Källarkulle
 
Käpprätt = Spikrakt
 
Käri = Stöddig

Käär = Man
 
Körda/Kallön = Kylan

Kôrrgårn = Kyrkogården
 
Kôn = Kärring

Kôrv = Korv
 
Kôrvbuurn = Korvkiosken

Kôter = Skär, täljer
 
Lekatta = Lo
 
Lekkôrstôg = Lekstuga
 
Lett = Trött/nöjd
 
Ligg Skötrak = ligga raklång

Liggnas = Liggandes

Liig skôôt rak = Ligga raklång

Liit = Lite
 
Lögög = Löjöga
 
Löög = Löja
Maken te = Lika som
 
Martôn = Marknad

Meckling = Krångel

Mett i trô = Mitt i dörren

Mullsôrk = Sork
 
Muun = Munnen
 
Möltör = Hjortron

Mörtong = En unge som ser ut som en mört
 
Möschöl = Mixtra/trixa
 
Möshôl = Mosse
 
Môôl = Mulet

Môrkôr = Tillbakadragen, person som gömmer sig för arbete

Môs = Myr, Mosse
 
Môsch = Morgonen (dåtid)

Môsi = Trött/sliten

Môsvatten = Lättöl
 
Möss = Mössa
 
Natta = Natten/slutet
 
Nåck = Nog

Nära / Nären = Hos henne / Hos honom

Növvört = Fattigt
 
Nô lit = Lite
 
Nô tess = Duglig
 
Nôggôr = Några
 
Nolôt = Norr
 
Nôschk = Norrman
Ogg = Också
 
Ola = Orden
 
Omm = Ugn
 
Ong = Unge
Onn = Arg
 
Ornôrsä = Ordnar sig
 
Oroôlulä = Oroar du dig

Perk = Peta
 
Pessing = Urinera
 
Pocka = Tvungen
   
Pockaongôr = Ungdomar från Ekshärad
   
Påställt = På gång
 
Pöös = Påse

Pônter = Bryter ner, sliter
   
Pôrt = Sur
 
Pôtt = Butelj
 
Raas/rammôl = Ramla
 
Rackôll = Krångel

Rackôllhanning = Full pojk
 
Racko = Räckte den?
 
Rackoté = Räckte den till
 
Rajjakk = Rondellslipmaskin
 
Rak i muun = Grinig
 
Raktôrst int = Verkligen intel

Rammôl = Ramlade

Rappôl = Dålig konstruktion
 
Rugguggl = Rugg(ig)-uggla / mindre trevligt fruntimmer
 
Rösta = Färdig för avresa

Rövi = Taskig
 
Rôtt = Råtta
 
Rôva = Baken
 
Rôvskôra = område som delar rumpans skinkor
 
Sekt = Idiot, klant / Sikte
 
Sii = Sida
 
Sinni = Arg
 
Sketsä = Gick åt skogen
   
Skôôrseckt = Idiot

Skrönkli = Skrynklig

Skvatt = Rycka till av skrämsel
 
Sköjjör = Skojare
 
Sköppa = Knä
 
Skör = skärt sig (motor)

Skötrakt = Spikrakt

Slethart = Jobbigt

Sletölj = Spillolja

Slôôk = Lat/mindre begåvad person
 
Sludit = Konstigt/Roligt

Släjigen = Blivit mildare väder
 
Slängdör = Duktig
 
Slög = Slö (kniv)
 
Slössing = Slagsmål

Snarjit = Mycket att göra
   
Snarjôr = Tjatar
 
Snavvlör = Pratar mycket

Sneggelvesp = En som lägger sig i
 
Snocköl = Snoka
 
Snôrbus = Snorbuse
 
Snôrglingt = Mycket halt

Snôrong = Snorunge
 
Snöger = Snöar
 
Solôlulä? = Solar du dig?
 
Sommôl i donken = Smuttat på spriten
 
Spann = Sparkade

Speet = någon smal

Sprätt (kallt) (klart) = Mycket (kallt) (klart) väder
 
Spytt môran = Bakfull och kräkts
 
Spädreck = Blanddricka

Spök sä = Skämma ut sig
 
Start = Starkt
 
Stôlltag = Idiotiskt

Stôllvett = Tokigheter
 
Stônn = Stund
 
Stre = Pratade
 
Strir = Pratar

Stuup tee = Går bra, faller på plats
 
Stönnôr = har tid
 
Störn = Stör/td>
 
Svang = Hungrig
 
Svegräs = Elda gräs
 
Sviir = Svider
 
Svôlten = Hungrig

Såöt = Ditåt, åt det hållet

Sänna = Senare

Sättmä = Suttit sig ner

Sönnkvenn = Sonhustru

Sörôt = Söderut

Sörpôl = Surpla

Sô-ôr = Får
 
Sôggel = Kött
 
Ta mä dôôn = Ta mig tusan

Ta varm = Börja brinna/ta eld
  
Ta å gerrä = Sluta/lägg av

Taal = Tjäle
 
Tarj-ap = Någon som tjatar
 
Tarjer = Tjatar
 
Te = Till
 
Tjut = Gråta

Tjävmä = Trampat i blöt (med skon på)
 
Tongtrôdd = Tungtrampad
 
Trô = Trampa
 
Trorrurä = Tror du det?
 
Tull = Ramla

Tull in = Packa in
 
Tulli = Ramla i
 
Tullikring = Slå in / Täcka över
 
Tullikull = Ramla omkull

Tvaarhôg = Kom plötsligt på (ihåg)
 
Tvartför = Tjurskallig
 
Tåcken, tåcker = Sådan, sådana
 
Tölit = Tråkigt

Tölôr = Pratar
 
Tôl = Tål

Ujamäjna = Uscha
 
Uschlit = Uslit
 
Uttersia = Utsidan
 
Uttäck = Otäck/Otrevlig
 
Uul = Värmullen (lokal sjö och pizzeria)
 
Uuu = Kraftuttryck

Uuud ni! = Men gud!
 
Vaala = Världen

Varrôr = Värre
 
Vascht = Värst
 
Vass dôôn = Hur i helsike

Vass ärrä märrä = Hur är det med dig
 
Vasshôl = Vattenpöl
 
Vevôr = Vevar
 
Vilôlurä = Vilar du dig
 
Vrinsur = Jättearg
 
Våffôl = Våffla
 
Väldi = Märkvärdig

Vämmelmagi = Klen/Känslig
 
Vänning = En vända

Vôôr = Varit
 
Åcken = Vilken
 
Ågôn = Intressrad, orolig

Åkkôrspök = Mindre vacker person
 
Åmi =
 
Årrôm = Av dom

Åävlann = Ödemark
 
Äjja = Är jag
 
Ärrä = Är det

Ärtbock = Ärtskida
 
Ät = Äta
 
Öggdôr = Intresserad av
 
Ömmli = Känslig

Öppå = Ovanpå
 
Örflög = örflög

Örj = Jämra sig
 
Örn = Ölen

Örru = Hej du/Hallå där
 
Öschöl = Slösa
  
Ösklitt = Hiskeligt, väldigt
 
Öög = Ögat

Ô = Du

ôrru! = Hörru du!
   
Ôvvôr = Över